2η συνάντηση έργου

Η 2η συνάντηση έργου του e-ΧΝΗΛΑΤΗ πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στο ΕΚΕΤΑ στην Θεσσαλονίκη στις 13 Μαΐου 2019 με τη συμμετοχή όλων των φορέων του έργου και διοργανώθηκε από την TETRAGON.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενώ συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την κάθε ενότητα εργασίας. Πιο ειδικά παρουσιάστηκαν οι ολοκληρωμένες ενότητες της μεθοδολογίας ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος και της αρχιτεκτονικής του συστήματος με τα κύρια εργαλεία που θα υλοποιηθούν, ενώ παρουσιάστηκε η πρόοδος σχετικά με την αναζήτηση και εξόρυξη γνώσης από διαφορετικές πηγές με ενοποίηση της πληροφορίας, η προσωποποίηση εμπειρίας χρήστη, η εξατομικευμένη περιήγηση με AR και η δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης τουριστικής διαδρομής.

Έγιναν παρουσιάσεις από όλους τους εταίρους σχετικά με τα καθήκοντά τους στο έργο, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις σχετικά με την αρχιτεκτονική του συστήματος και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την κάθε ενότητα εργασίας.