Κοινοπραξία

image

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ)

http://mklab.iti.gr
https://varlab.iti.gr

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ), που ιδρύθηκε το 2000, είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην χώρα. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς. Σήμερα, το ΕΚΕΤΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε ινστιτούτα: α) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (CPERI), β) Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΙΤΙ), γ) Ινστιτούτο Μεταφορών (ΗΙΤ), δ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INAB), ε) Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλία (IRETETH). Σε αυτό το έργο το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει μέσω του ITI και συγκεκριμένα με τα εργαστήρια Multimedia Knowledge and Social Data Analytics (MKLab), Visual Analytics Lab και Virtual & Augmented Reality Lab.

image

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)

http://www.piop.gr

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο βάσει του καταστατικού του υποστηρίζει τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, και προωθεί τη σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον. Το ΠΙΟΠ διαχειρίζεται εννέα Θεματικά Μουσεία, στην Ελληνική περιφέρεια, τα οποία υποδέχονται περισσότερους από διακόσιες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, ενώ απασχολούν, ως προσωπικό, μέλη της τοπικής κοινωνίας. Για τη δημιουργία και λειτουργία των Μουσείων, το ΠΙΟΠ συνεργάζεται αποτελεσματικά με το Υπουργείο Πολιτισμού, την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία, καθώς και με ευρύ δίκτυο ειδικών σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού.

image

TETRAGON

https://www.tetragon.gr

Από το 1984, μια πορεία αναζητήσεων, επιτυχιών και ανακατατάξεων των συντελεστών της, έφερε το 1999 τη δημιουργία της TETRAGON. Έκτοτε η εταιρεία διευρύνει το φάσμα των δραστηριοτήτων της με επιτυχημένες συνεργασίες και έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό. H TETRAGON είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου της OCTANORM (OSPI Partner), του πανευρωπαϊκού δικτύου κέντρων και μουσείων επιστημών ECSITE, συμμετείχε στην HELEXPRO Εκθεσιακές Κατασκευές ΑΕ, θυγατρική της HELEXPO, και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008.

image

LINK Technologies Α.Ε.

https://www.link-tech.gr/

Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να εδραιωθεί στο χώρο ως μία από τις πιο ειδικευμένες επιχειρήσεις ICT στην Ελλάδα. Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Link Technologies A.E είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και ειδικότερα της Τηλεματικής, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες των πελατών της.