Τεχνική συνάντηση έργου στα Ιωάννινα

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η τεχνική συνάντηση έργου του e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ, στη πόλη των Ιωαννίνων στις 2 Ιουλίου 2019 με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων του έργου.

Το πρώτο μέρος της συνάντησης έγινε στο Μουσείο Αργυροτεχνίας του Π.Ι.Ο.Π. στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ στο κάστρο των Ιωαννίνων. Στο χώρο του μουσείου έγινε παρουσίαση με τη βοήθεια tablet και χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας, ψηφιοποιημένου 3Δ αντικειμένου μετά από αναγνώριση του, ενώ στον περιμετρικό χώρο έγινε δοκιμαστική περιήγηση με επαυξημένη πραγματικότητα.

Στη συνέχεια, στο κέντρο πληροφόρησης του φορέα διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας μετά την ξενάγηση, έγινε με κατάλληλο εξοπλισμό η ψηφιοποίηση της υπάρχουσας μακέτας της Λίμνης, με σκοπό τη δημιουργία εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας σε αυτή.

Στην συνάντηση έγιναν πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις στα πλαίσια της εφαρμογής του e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ, σχετικά με την αξιοποίηση των χώρων αλλά και την αλληλεπίδρασή μεταξύ τους. Πιο ειδικά σχετικά με τα μουσεία επίσκεψης, και τα κέντρα ανάπαυσης στο δίκτυο της Εγνατίας οδού, συζητήθηκε ο τρόπος αναγνώρισης 3Δ αντικειμένων στον χώρο και οι κατάλληλες ενδείξεις που θα τοποθετηθούν, ο τρόπος και ο χώρος παρουσίασης των 3Δ αντικειμένων με παράλληλη αναπαράσταση χρήσης του, και τέλος έγινε η χωροθέτηση των μακετών και των έξυπνων συσκευών που θα εγκατασταθούν για χρήση επαυξημένης πραγματικότητας και της διασύνδεσης του ψηφιακού και φυσικού περιβάλλοντος.