Εναρκτήρια συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του e-ΧΝΗΛΑΤΗ πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στο ΕΚΕΤΑ στην Θεσσαλονίκη στις 15 Οκτωβρίου 2018 με τη συμμετοχή όλων των φορέων του έργου.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε το ερευνητικό πρόγραμμα ενώ συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους στόχους του έργου, την διαδικασία συλλογής απαιτήσεων χρηστών, την συλλογή δεδομένων και την αρχιτεκτονική του συστήματος, θέματα συντονισμού, και τέλος καθορίστηκαν οι επόμενες ενέργειες σε κάθε ενότητα εργασίας. Όλοι οι εταίροι έκαναν παρουσιάσεις σχετικά με τα καθήκοντά τους στο έργο ενώ ακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά με τις ενότητες εργασίας και τις πιλοτικές δοκιμές.