Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης
e-mail: ikom@iti.gr
τηλ: +30 2311 257774
fax: +30 2310 474128
Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
6ο χμ Χαριλάου – Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
ΤΘ: 60361
Ελλάδα

Τεχνικός Υπεύθυνος
Δρ. Σωτήρης Διπλάρης
e-mail: diplaris@iti.gr
τηλ: +30 2311 257778
fax: +30 2310 474128
Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
6ο χμ Χαριλάου – Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
ΤΘ: 60361
Ελλάδα