Δημοσιεύσεις

Εδώ ανεβαίνουν οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια.

  1. Stathopoulos, E. A., Paliokas, I., Meditskos, G., Diplaris, S., Tsafaras, S., Valkouma, E., … & Tzovaras, D. (2019, October). Smart discovery of cultural and natural tourist routes. In IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence-Companion Volume (pp. 208-214). Κατεβάστε το PDF
  2. Paliokas, I., Patenidis, A. T., Mitsopoulou, E. E., Tsita, C., Pehlivanides, G., Karyati, E., … & Tzovaras, D. (2020). A gamified augmented reality application for digital heritage and tourism. Applied Sciences, 10(21), 7868. Κατεβάστε το PDF
  3. Stathopoulos, E. A., Kokkalas, A., Mitsopoulou, E. E., Patenidis, A. T., Meditskos, G., Diplaris, S., … & Kompatsiaris, I. (2020, June). Knowledge-Based Management and Reasoning on Cultural and Natural Touristic Routes. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 355-367). Springer, Cham. Κατεβάστε το PDF
  4. Paliokas, I., Mitsopoulou, E. E., Patenidis, A. T., Stathopoulos, E. A., Kokkalas, A., Diplaris, S., Karyati, E., Tsafaras, S., Tasiopoulou, E., Riggas, C., Meditskos, G., Vrochidis, S., Votis, K., Kompatsiaris, I., & Tzovaras, D. (2021). Implementation of an Interactive Crowd-Enhanced Content Management System for Tourism Development. KnE Social Sciences, 5(9), 275–282. https://doi.org/10.18502/kss.v5i9.9899
  5. Elli Karyati, Alexandros Basiakoulis (2022, August). A mixed reality journey through an innovative interactive installation in the Silversmithing Museum. In ICOM PRAGUE 2022. Κατεβάστε το PDF
  6. Kokkalas, Alexandros & Patenidis, Athanasios & Stathopoulos, Evangelos & Mitsopoulou, Eirini & Diplaris, Sotiris & Papadopoulos, Konstadinos & Vrochidis, Stefanos & Votis, Konstantinos & Tzovaras, Dimitrios & Kompatsiaris, Ioannis. (2022). E-Tracer: A Smart, Personalized and Immersive Digital Tourist Software System. DOI: 10.1007/978-3-031-21047-1_53