Δημοσιεύσεις

Εδώ ανεβαίνουν οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια.

  1. Paliokas, I., Patenidis, A. T., Mitsopoulou, E. E., Tsita, C., Pehlivanides, G., Karyati, E., … & Tzovaras, D. (2020). A gamified augmented reality application for digital heritage and tourism. Applied Sciences, 10(21), 7868. Κατεβάστε το PDF
  2. Stathopoulos, E. A., Paliokas, I., Meditskos, G., Diplaris, S., Tsafaras, S., Valkouma, E., … & Tzovaras, D. (2019, October). Smart discovery of cultural and natural tourist routes. In IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence-Companion Volume (pp. 208-214). Κατεβάστε το PDF
  3. Stathopoulos, E. A., Kokkalas, A., Mitsopoulou, E. E., Patenidis, A. T., Meditskos, G., Diplaris, S., … & Kompatsiaris, I. (2020, June). Knowledge-Based Management and Reasoning on Cultural and Natural Touristic Routes. In IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (pp. 355-367). Springer, Cham. Κατεβάστε το PDF