4η συνάντηση έργου

Η 4η συνάντηση έργου του e-ΧΝΗΛΑΤΗ πραγματοποιήθηκε επιτυχώς διαδικτυακά στις 11 Φεβρουαρίου 2021 και διοργανώθηκε από το ΕΚΕΤΑ.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τα ορόσημα που έχουν τεθεί ενώ συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την κάθε ενότητα εργασίας.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην προετοιμασία των πιλοτικών συστημάτων, στις εφαρμογές και τις λειτουργίες που θα περιλαμβάνουν, καθώς και τον τόπο και τρόπο διεξαγωγής τους.

Έγινε επίδειξη και παρουσίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας δημιουργίας διαδρομών, των εφαρμογών εξατομικευμένης περιήγησης με επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και του συστήματος διασύνδεσης φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος με την εφαρμογή μικτής πραγματικότητας.

Ακόμη παρουσιάστηκαν οι ολοκληρωμένες ενότητες της μεθοδολογίας ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος, της αρχιτεκτονικής του συστήματος, της αναζήτησης και εξόρυξης γνώσης από διαφορετικές πηγές με ενοποίηση της πληροφορίας και της προσωποποίησης εμπειρίας χρήστη.

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο νέος εταίρος του έργου LINK Technologies Α.Ε.

Παρουσιάσεις έγιναν από όλους τους εταίρους σχετικά με τα καθήκοντά τους στο έργο, ενώ ακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου, την πρώτη πιλοτική εφαρμογή και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την κάθε ενότητα εργασίας.