Ενημερωτικό Δελτίο για την Τεχνική Συνάντηση του έργου στο Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τεχνική συνάντηση του έργου e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ στο (ΠΙΟΠ) Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί στις 24 και 25 Οκτωβρίου του 2019. Συμμετέχοντες ήταν αντιπρόσωποι του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και το προσωπικό του μουσείου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι τεχνικοί του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ ξεναγήθηκαν στους χώρους του μουσείου και στις μόνιμες συλλογές του, παρακολούθησαν ενημερωτικά βίντεο σχετικά με τα εκθέματα του μουσείου (παραδοσιακή σηροτροφία και υφαντουργία μετάξης) και συζήτησαν με το προσωπικό του μουσείου σχετικά με τον κύκλο ζωής του μεταξοσκώληκα και την σχετική τοπική παράδοση. Το προσωπικό του μουσείου ήταν πολύ εξυπηρετικό και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των τεχνικών, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε ζωντανή επίδειξη του τρόπου χρήσης των παραδοσιακών οργάνων όπως ο αργαλειός, η τύλιξη του μεταξωτού νήματος και άλλα. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές του μουσείου παρουσίασαν τα περισσότερα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουν σε μαθητές σχολείων που επισκέπτονται το μουσείο.

Έγινε επίδειξη μιας δοκιμαστικής έκδοσης της εφαρμογής της Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΠ) κατά την οποία 3Δ αντικείμενα προβλήθηκαν στην οθόνη ενός ταμπλετ μετά από αναγνώριση συμβολο-εικόνων (Markers), προκειμένου να δοθεί ένα παράδειγμα του πώς θα μοιάζει η τελική εφαρμογή ΕΠ. Κοντά στο κλείσιμο της ημέρας συζητήθηκαν οι εμπειρίες που αποκομίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε μια ανασκόπηση των συζητήσεων που έλαβαν χώρα με το προσωπικό του μουσείου και αναφέρθηκε περιληπτικά το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που βρέθηκε διαθέσιμο. Όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηριχτεί μια δραστηριότητα ιδεοθύελλας (brainstorming) από την οποία προέκυψαν σενάρια χρήσης της τεχνολογίας ΕΠ.

Κατά τη δεύτερη ημέρα, το τεχνικό κλιμάκιο του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ παρουσίασε 16 σενάρια χρήσης της ΕΠ στα περιεχόμενα του μουσείου και ζήτησε από το προσωπικό του μουσείου την επιβεβαίωση περί της χρησιμότητας τους και της δυνατότητας να πραγματοποιηθούν στους χώρους του μουσείου. Μάλιστα, τα σενάρια αυτά αποτελούν μέρος των αποτελεσμάτων της συνάντησης.

Στην συνέχεια, το τεχνικό προσωπικό επικεντρώθηκε στην φωτογράφηση των εκθεμάτων του μουσείου και στην 3Δ σάρωση των παραδοσιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή σηροτροφία και υφαντουργία (μετά από λήψη της σχετικής άδειας για ψηφιοποίηση του υλικού). Το ψηφιακό αυτό υλικό θα χρησιμοποιηθεί στην προετοιμασία του περιεχομένου της εφαρμογής ΕΠ.

Συνολικά, αρκετές ενδιαφέρουσες συζητήσεις προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης σχετικά με την προσαρμογή της εφαρμογής ΕΠ στο είδος του μουσείου και στο γενικότερο πλαίσιο του έργου e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ.

Στη φωτογραφία: Το τεχνικό κλιμάκιο του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ εργάζεται στην προετοιμασία των σεναρίων χρήσης και στον έλεγχο του εξοπλισμού ψηφιοποίησης.