Δημοσίευση στο SIWEB 2019

Στα πλαίσια της διάδοσης μέρους των διεργασιών που πραγματοποιήθηκαν στον πρώτο κύκλου του e-ΧΝΗΛΑΤΗ, συγγράφηκε, απεστάλη, έγινε αποδεχτή και παρουσιάστηκε με επιτυχία η δημοσίευση με τίτλο “Smart Discovery of Cultural and Natural Tourist Routes” ανοίγοντας το Workshop: “Social Innovation for Web Intelligence 2019”, μέρος του συνεδρίου “Web Intelligence 2019”, που έλαβε χώρα στους συνεδριακούς χώρους του ΜΕΤ Hotel στις 14 Οκτωβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται μέλος της ερευνητικής ομάδας, επί τω έργω, όπου εισάγει τους παρευρισκόμενους στο θέμα του e-ΧΝΗΛΑΤΗ και τις ανάγκες και τους τρόπους με τους οποίους έρχεται να καλύψει το κενό στους κλάδους της πολιτιστικής κληρονομίας και του τουρισμού.