Βραδιά του Ερευνητή

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τη συμμετοχή του e-ΧΝΗΛΑΤΗ στη Βραδιά Ερευνητή 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Πλατφόρμας Έξυπνης Χωροχρονικής Ολοκλήρωσης του e-ΧΝΗΛΑΤΗ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις και να δοκιμάσουν από κοντά τη λειτουργία του e-ΧΝΗΛΑΤΗ.

Η συμμετοχή και η ενεργή συμβολή των μελλοντικών ερευνητών ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του e-ΧΝΗΛΑΤΗ και να εξερευνήσουν τον τρόπο λειτουργίας του.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργή τους συμβολή και το ενδιαφέρον που επέδειξαν. Η συμμετοχή σας και οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν πολύτιμες για την περαιτέρω ανάπτυξη του e-ΧΝΗΛΑΤΗ.