Πιλοτική δοκιμή στο ΠΙΟΠ-Μουσείο Μετάξης

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την επιτυχή ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος στο Μουσείο Μεταξης στο Σουφλί, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Απριλίου 2022. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας και Επικοινωνιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), την TETRAGON, την LINK, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το προσωπικό του μουσείου.

Κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες επισκέψεις από σχολεία, κατά τις οποίες δοκιμάστηκαν οι παρακάτω εφαρμογές:

  1. Quiz εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΠ) εσωτερικού χώρου στο μουσείο: Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα quiz που βασίζεται στη θεματική του μουσείου με ποικίλες ερωτήσεις διαφορετικής δυσκολίας μέσω της εφαρμογής στα tablet.
  2. Εφαρμογής ΕΠ εξωτερικού χώρου εκτός του μουσείου: Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μια εφαρμογή ΕΠ που ενημέρωνε τους χρήστες για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος και τους παρουσίαζε ποικίλες πληροφορίες.
  3. Εφαρμογής Mixed Reality (MR) διασύνδεσης ψηφιακού και φυσικού περιβάλλοντος: Μια εφαρμογή MR δημιουργήθηκε για να ενώσει τον ψηφιακό κόσμο με τον φυσικό. Οι επισκέπτες μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με εικονικά αντικείμενα και πληροφορίες που εμφανίζονταν μέσω αυτής της εφαρμογής.
  4. Διαδικτυακή πλατφόρμα ενοποίησης: Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την διαδικτυακή πλατφόρμα ενοποίησης να δημιουργήσουν θεματικές προσωποποιημένες διαδρομές και να εξερευνήσουν τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής μελέτης.

Επιπλέον, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση κάθε εφαρμογής, με σκοπό την συλλογή ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες.