Επιστημονική Δημοσίευση στο διεθνές συνέδριο AIAI 2020

Στα πλαίσια του 16ου διεθνούς συνεδρίου “Artificial Intelligence Applications and Innovations” (AIAI 2020) που έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου διαδικτυακα,συνεγράφη, απεστάλη, έγινε αποδεκτή και παρουσιάστηκε εξ αποστάσεως με επιτυχία η επιστημονική δημοσίευση με τίτλο “Knowledge-based Management and Reasoning on Cultural and Natural Touristic Routes”.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται μέλος της ερευνητικής ομάδας, επί τω έργω, όπου εισάγει τους θεατές στα σημασιολογικά μοντέλα και συλλογιστικές διαδικασίες του e-ΧΝΗΛΑΤΗ.