3η συνάντηση έργου

Η 3η συνάντηση έργου του e-ΧΝΗΛΑΤΗ πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στο ΕΚΕΤΑ στην Θεσσαλονίκη στις 3 Δεκεμβρίου 2019 και διοργανώθηκε από το ΕΚΕΤΑ.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τα ορόσημα που έχουν τεθεί ενώ συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την κάθε ενότητα εργασίας. Πιο ειδικά παρουσιάστηκαν οι ολοκληρωμένες ενότητες της μεθοδολογίας ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος, αρχιτεκτονικής συστήματος με το τρέχον επίπεδο υλοποίησης των εργαλείων, η σχεδίαση διεπαφών και τρόπου αλληλεπίδρασης χρήστη ενώ παρουσιάστηκε η πρόοδος σχετικά με την αναζήτηση και εξόρυξη γνώσης από διαφορετικές πηγές με ενοποίηση της πληροφορίας, την προσωποποίηση εμπειρίας χρήστη, την εξατομικευμένη περιήγηση με AR, την δημιουργία του συστήματος ολοκληρωμένης τουριστικής διαδρομής, την ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης και εφαρμογής για κινητά καθώς και το σύστημα διασύνδεσης φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος.

Παρουσιάσεις έγιναν από όλους τους εταίρους σχετικά με τα καθήκοντά τους στο έργο, ενώ ακολούθησαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την κάθε ενότητα εργασίας.